مراکز خرید باکو آذربایجان

Port baku shopping centerمرکز خرید پورت باکو Port baku shopping center باکو آذربایجان در سال 2014 افتتاح شده است. که در بندر باکو بزرگترین مرکز خرید می باشد و از ویژگی های آن بیش از 300 مارک معروف برای فروش می باشد. در تور باکو گردشگران علاقه زیادی به این مرکز خرید نشان می دهند. آدرس مرکز خرید پورت باکو Port baku shopping center باکو آذربایجان: باکو- خیابان نفتچی لر
Park bulvar shopping centerمرکز خرید پارک بلوار Park bulvar shopping center باکو آذربایجان با محیطی متفاوت و با داشتن امکانات خاص یکی از بهترین مراکز خرید می باشد که در تور باکو معرفی می گردد. و گردشگران تور آذربایجان استقبال نی نظیری را داشته اند. آدرس مرکز خرید پارک بلوار Park bulvar shopping center باکو آذربایجان: باکو- خیابان نفتچی لر
metropark shopping centerمرکز خرید متروپارک metropark shopping center باکو آذربایجان با ویژگی های پارک کودکان و پارکینگ و سینما و فروش مارک های مختلف از محصولات متنوع از مراکز خرید معروف باکو می باشد که گردشگران در تور باکو از آن استقبال می کنند. آدرس مرکز خرید متروپارک metropark shopping center باکو آذربایجان: باکو- خیابان تبریز-مقابل ایستگاه متروی نریمانوف
Gangalik mall shopping centerمرکز خرید گنجلیک Gangalik mall shopping center باکو آذربایجان نیز از بهترین مراکز خرید در باکو می باشد که در تور باکو و تور آذربایجان حائز اهمیت است. آدرس مرکز خرید گنجلیک Gangalik mall shopping center باکو آذربایجان: باکو- خیابان فتحعلی خان
28 mall shopping centerمرکز خرید 28مال 28 mall shopping center باکو آذربایجان در مرکز شهر یکی از بهترین مراکز خرید باکو می باشد که گردشگران از کلیه نقاط دنیا در تور باکو به این مرکز مراجعه میکنند. این مرکز از خدمات بی نظیر و محیطی جذاب رخوردار است که در تور آذربایجان از مراکز مهم به شمار می آید. آدرس مرکز خرید 28مال 28 mall shopping center باکو آذربایجان: باکو- خیابان آزادلیخ