جشن های جمهوری آذربایجان

 

nourooz_azerbayjan.jpg

این جشن ها و تعطیلات برای مردم آذربایجان شناخته شده است:


-جشن میلادی(1 الی 2 ژانویه)
-جشن پیروزی(9 می)
-روز جمهوری(28 می)
- روز نجات ملی جمهوری آذربایجان مردم (15 ژوئن)
- روز نیروهای نظامی جمهوری آذربایجان (26 ژوئن)
-روز حاکمیت دولت (18 اکتبر)
- روز قانون اساسی (12 نوامبر)
- روز ملی تولد دوباره (17 نوامبر)
- روز همبستگی جهانی آذربایجانی‌ها (31 دسامبر)
-نوروز – بایرام (9روز)
-عید قربان (2روز)
-عید فطر(2روز)