azerbayjan

 

آب و هوا
جمهوری آذربایجان از 11 مناطق شرایط آب و هوایی دارای 9 شرایط آب و هوایی است. بسیاری از مناطق کشور دارای آب و هوایی معتدل می باشد. میانگین دما در کشور حدود 15-14 درجه سانتی گراد (59-57 درجه فارنهایت) است. کوه های قفقاز کشور را از توده های هوای قطبی روسیه در زمستان در امان نگه میدارد و در تابستان دریای خزر باعث عدم خشکی و گرمی کشور می گردد.
بارش برف در زمستان در باکو و بویژه امتداد ساحل بسیار نادر است در حالی که در کوه ها بسیار شایع است و بخش های جنگلی نیز در زمستان بسیار مرطوب هستند.
در کل باکو از شرایط آب و هوایی بسیار دلچسب و شادی بخش برخوردار است بسیار شبیه شیکاگو یا ولینگتون.