درباره آذربایجان

درباره آذربایجان : اکثریت جمعیت آذربایجان (بیش از 90درصد) را ترکی آذربایجانی زبان ها با یک فرهنگ مشترک بسیار شبیه به آذربایجان ایران تشکیل می‌دهند. تاریخش با نفوذ ایران و روسیه دستخوش تغییرات بسیار زیادی گردیده است. اقلیت ها در جمهوری آذربایجان شامل: لزگی ها، روس ها، آوارها، ترک ها، تاتارها، اوکراینی، و گرجی ها و ... است. بیشتر ساکنان جمهوری آذربایجان مسلمان شیعه هستند اگرچه سابقه طولانی استعمار روسیه با نگرش لیبرال برابری و آزادی تاثیر بسزایی بر سبک زندگی و نوع تفکر این ملت گذاشته است.

دولت این کشور در دست خانواده علی اف و متحدان آنها است. پس از استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991، جمهوری آذربایجان اجازه داده است شرکت های غربی برای توسعه این کشور سرمایه گذاری کنند و بخصوص از اواسط سال 2000 برای میادین نفتی این کشور نیز برنامه ریزی های متعددی صورت گرفته است. نرخ فقر در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و نیز زیرساخت های این کشور دست خوش تحول و پیشرفت بسزایی قرار گرفته با این حال در مورد آموزش و سیستم قضایی باید تدابیر بهتری انجام گیرد.

قره باغ نیز به عنوان بخشی از خاک آذربایجان در محاصره ارامنی ها قرار گرفته است و افراد مسلمان زیادی در درگیرهای بین این دو کشور برای بازپس گیری خاک قره باغ به قتل رسیده اند. میانجیگریها نیز در این مورد مثمر ثمر واقع نشده و مشاجرات زیادی ما بین این دو کشور در جریان است.