موزه تاریخ HISTORY MUSEUM باکو آذربایجان

شنبه, 20 خرداد 1396 ساعت 15:15

HISTORY MUSEUM
موزه تاریخ HISTORY MUSEUM باکو آذربایجان در تور باکو بسیار مورد توجه است. این موزه خانه خانواده زین العابدین تتقی اف بوده است که اکنون به سه بخش تقسیم بندی شده است. بخش اول اشیاء ماقبل تاریخ و سکه ها و قرون وسطی می باشد. بخش دوم استخوان های انسان و ادوات نظامی و مقبره می باشد. بخش سوم هم دارای عمارت خانگی تقی اف می باشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید